• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kayseriogder
Üyelik Girişi
ŞUUR DERSLERİ
BASIN AÇIKLAMALARI
ÖĞ-DER EĞİTİM RAPORLARI
EYYÜHE'L-VELED EY OĞUL
BİR AYET BİR HADİS

“Allah›ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah›ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O›nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.” (3 Ali İmran103).


 Âlimler üç türlüdür;
1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,
2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,
3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan.(Deylemi)

Site Haritası
NAMAZ VAKTİ

Hava Durumu
İsmail Hakkı AKKİRAZ
yavuz484@hotmail.com
Seçim Saadetle kazanılır, diğerleri ile kaybedilir
05/02/2014

Gerçekler değişmez, rakamlarla ve oranlarla da ölçülmez. İslam, tek gerçektir ve insanlığın dünya ve ahiret saadeti için tek çaredir. İslam’dan başka saadet yolu yoktur. Erbakan hocamız, ömrü boyunca, Milli Görüş mefhumuyla milletimize bu gerçeği anlatmıştır. Hocamız bir konuşmasında şu tespitleri yapmıştır. “Nedir değişmez gerçekler; Saadete ancak Milli Görüşle erişilebilir biiir. Milli görüşün bir tek partisi vardır oda SAADET PARTİSİ’DİR ikiii. Eğer birisi ben de Milli Görüşçüyüm diye ortaya çıkarsa palyaçoya benzer.” Hak ve hakikat nazarında kişinin yaptığı seçimi kazanması ancak hakka, doğruya, iyiye ve güzele, faydalıya, adalete isabet etmesiyle mümkündür. Kişinin yaptığı seçim batılı, yanlışı, kötüyü ve çirkini, zararlıyı, zulmü isteyenleri iktidara taşırsa, bunları seçenlerin oranı % 100 bile olsa bu faydalı bir seçim olmayıp zararlı bir seçim olur. Hak nazarında seçimi kazanmak nerede olursa olsun çoğunluk sağlamak değildir. Siz bir zalimi, batılı hakka tercih eden bir kadroyu ittifakla iktidar yapsanız, bu seçimi yapanlar kazanmış olmazlar, kaybetmiş olurlar. Çünkü hayrı değil, şerri iktidara taşımışlardır. 

Türkiye’de seçime katılan partiler, Sovyetler yıkılıncaya kadar sağcı ve solcu olarak tanımlanıyordu. Sovyetler yıkıldıktan sonra partiler Milli Görüşçü SAADET PARTİSİ ve işbirlikçi diğerleri partisi olarak tanımlanır oldu. Bu tasnife göre Türkiye’de geçekte iki parti vardır. Erbakan Hoca bu konuda şunları söylemiştir: “Şimdi bir takım namazından niyazında insanlar; Hocam, siz bu AKP’nin aleyhinde bulunuyorsunuz, CHP’mi gelsin?’ diyorlar. Hadi oradan! Ne CHP’si? Bunların arasında ne fark var? AKP’yle CHP’nin ne farkı var. Bak ben sana işbirlikçiler diyorum işbirlikçiler! Sen hala bu Türkiye’de 2 parti olduğunu öğrenememişsin. Hiç bir şeyden haberin yok. Öyle 60 tane parti, 16 tane seçime giren parti yok. İki tane parti var. Bir SAADET PARTİSİ,  Milli Görüş, bir de diğerleri, diğerleri partisi var. Sen hala AKP’yle CHP’nin aynı parti olduğunu öğrenemedin mi? Bunların ikisi de işbirlikçi, ikisi de IMF’ci, ikisi de Amerikancı, ikisi de İsrailci, ikisi de AB’ci! Ne farkları var bunların… Bunların arasında bir fark yok. Sen hala çocuk gibi, “o gelmesin, bu gelsin” diyorsun, kaçıncı asırda yaşıyorsun sen! O senin dediğin Sovyetler çökmeden önceydi. Bir sağcı vardı, bir solcu vardı, ama 1990 da dünya değişti. Haberin yok mu? Şimdi ya Irkçı Emperyalizmden yanasın, ya Milli Görüş’ten yanasın. Sen AKP 'ye hizmet ediyorsun, AKP de dünya Siyonizm’ine hizmet ediyor. Dünya Siyonizm’inin bütün insanlığa yapmış olduğu zararlardan, zulümlerden bir misli de senin amel defterine yazılıyor. Bu zararın altından kalkamazsın, kendine gel arkadaş. Yarın mizan var. Efendim, bunların hanımı kapalı, namaz kılıyorlar; iyi ne güzel, koy hasenat tarafına. Öbür tarafa 50 milyon çocuk bunlar yüzünden ölüyor, dediğin zaman, bunları bu hasenatla karşılayamazsın. Saadet Partili olacaksın başka çaresi yok. Ben de AKP’de hakka hizmet ediyorum” diye kendini aldatırsın. Sen orada ancak şerre hizmet edersin, niye, hakkın yolu tektir, ona da ancak SAADET’le hizmet edilir de onun için. SAADET PARTİSİ son imtihanı da kazananların partisidir. Şimdi aldanmayacağız, dünya menfaati diye aldatılamayacağız ki, hedefe ulaşılsın. Unutmayalım ki, Allah nurunu tamamlayacaktır.” Erbakan Hoca burada bir zihniyet değerlendirmesi yapmaktadır. Dediği şeyin özeti şudur. Bir Hakkı üstün tutan bir zihniyet olarak Milli Görüş vardır, bunun tek temsilcisi SAADET PARTİSİ’dir. Birde kuvveti üstün tutan bir zihniyet olarak Irkçı Emperyalizm, haçlı batı ve işbirlikçileri vardır, bu zihniyeti temsil eden partiler vardır. Bunlar kendilerini muhafazakâr demokrat (AKP), sosyal demokrat (CHP), milliyetçi demokrat (MHP ve BDP) olarak tanımlamaktadırlar.

Erbakan Hocamız Uyarıyor

Erbakan Hocamız, Eyüp Sultan’da 26 Kasım 2010 Cuma günü 3. Şahlanış mitinginde yaptığı konuşmada aziz milletimize şu tembihatta bulunmuştur: “Hiç unutmayalım ki, bir saadet dünyası geçtiğimiz tarih boyunca olduğu gibi ancak Milli Görüşle kurulabilir. Milli Görüş’ün dışındaki diğer taklitçi ve işbirlikçi görüşler, yok ortanın soluymuş, sağıymış, muhafazakârmış, şuymuş buymuş taklitçi ve işbirlikçi görüşlerle insanlığa saadet getirilemez. Bunun temel sebepleri vardır. Zira Milli Görüş öbür uydurma görüşlere benzemez. Onlardan bir tanesi değildir. MİLLİ GÖRÜŞ’ün onlardan temelde 7 tane mühim farkı vardır. 1- Biz maneviyatçıyız. Onlar maneviyata önem vermezler. Hâlbuki maneviyatsız saadet olmaz, ahiret olmaz, şehitlik olmaz, şehitlik olmazsa vatan olmaz. Bu sebepten dolayı saadetin temelinde önce maneviyatçı olmak, ahirete inanmak yatar. 2- Diğer görüşlerin hepsi, Siyonizm’in, insanlığı köle yapmak için kullandığı faizci kapitalist sistemin bekçisidirler. Milli Görüş, bu haksız sistemi değiştireceğiz, ADİL DÜZEN kuracağız, dediği için öbürlerinden farklıdır. Öbürlerinden farklı olduğu için saadet getirir. Çünkü faizle saadet gelmez. Faizle kölelik gelir, fakirlik gelir, açlık gelir. 3- Onlar batıyı bizden üstün görürler. Hâlbuki insanlık, her şeyini İslam’a borçludur. Bizim medeniyetimiz batı medeniyetinden üstündür. Batılı insan, taklit edilecek bir kimse değildir. Çünkü yüzünü yıkamasını bile bilmez, akarsuyu bilmez, affedersiniz tuvalete girdiği gibi çıkar. Bu adamların arkasından gideceksiniz de, hangi saadete ereceksiniz. Şimdiye kadar gittiniz de hangi saadete erdiniz. Saadet, İslam’ın ulvi prensiplerindedir. Bu sebepten dolayıdır ki, batıyı üstün gördükleri, biz Avrupa Birliğine gireceğiz dedikleri için, bunların görüşlerinden hayır gelmez. Hangisi söylüyor bunu, hepsi söylüyor, bunların hepsi birbirinin ikiz kardeşidir. SAADET PARTİSİ, Milli Görüş bir tarafa, 61 tane ikiz kardeş bir tarafa. 61 tane çürük yumurta, bir sağlam yumurtanın yerini tutmaz. 4- Siz, bu diğer partilerin hiç birisinden, biz Yeni Bir Dünya kuracağız diye bir söz işittiniz mi? Yeni Bir Adil Dünya kurulmadan saadet olmaz. Bu günkü Yahudi’nin dünyasıyla saadete erişilmez. 5- Onlar sonuç itibariyle AB’ye gireceğiz, İsrail’e vilayet olacağız gayesini gütmektedirler. Milli görüş, tarihteki şerefli yerimizi almak gayesini güdüyor. Bundan dolayı saadet ancak, Milli Görüşle elde edilir. 6- Onlar müstemleke tipi kalkınma yaparlar. Taklitçi oldukları için, lider ülke kalkınması yapamazlar. Lider ülke, öncü ülke olmak ancak Milli Görüşle mümkündür. 7- Onların hepsi narkozlaşmıştır. Bu günkü gidişatın sorumluları, adım adım Türkiye’yi İsrail’e vilayet yapmanın uyuşukluğu içerisindedirler. Milli Görüşçüler uyanıktır. Bize saadeti ancak Milli Görüşçü getirebilir. Temeldeki bu sebeplerin yanında aynı zamanda, Adem (a.s)’dan beri bütün insanlık tarihine baktığımızda, yine Peygamberlerin arkasından gidenlerin saadet bulduğunu, Firavunların arkasından gidenlerin zulüm gördüğünü görüyoruz. Bu sebepten dolayı saadete ancak Milli Görüşle erişilebilir. Diğer yandan Milli Görüşle saadete erişebileceği, 54. Hükümetin bir yıllık icraatı en açık delillerinden birisidir. Bütün gerçekler önümüzdedir.” Seçimi kazanmak isteyenler için SAADET PARTİSİ mecburi istikamettir.

Hizmet İçin Milli Görüş

Erbakan hocanın dediği gibi devleti idare etmek çoluk çocuğun yapabileceği bir işi değildir. Bunun için Allah vergisi yedi özelliğin bulunması gerekir. Bunu da Allah, Milli Görüş sahiplerine verir. Bu 7 özellik bilgi, tecrübe, hidayet, feraset, dirayet, şuur ve vizyon özelliğidir. Birincisi bilginiz olacak. Milletin inancını, tarihini bileceksiniz. Bu millet, boynundan zincirle AB’ye bağlanacak bir millet değildir. İkincisi tecrübeniz olacak. Tecrübe olmadan olmaz. Kürt meselesi deniliyor, Türkiye’nin bölünmesine neden olunuyor, farkında olunmuyor. Demokratikleşme deniliyor orta yere ciddi bir şey konulmuyor. Olaylardan ders alınmıyor. Kıbrıs deniyor, Kıbrıs’ın ne hale geldiği ortadadır. Tecrübe, atılan adımların sonunu görebilmektir. Sıfır sorun dersiniz, ABD’in maskarası olur, sıfır komşusuz kalırsınız. Üçüncüsü hidayetiniz olacak. Çünkü tecrübe hidayet ister. Bu da Allah vergisidir. Hidayet: Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp bildikten sonra hakka girmek, hedefe götüren şeyi göstermek, rehberlik yapmak, doğru yola iletmek, sapıklıktan ve batıl yoldan uzaklaşmak tevhit gibi anlamlara gelir. Hidayet: Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden, ayırt edip, doğruya, iyiye, güzele, faydalıya, adalete yönelmektir. Dördüncüsü ferasetiniz olacak. Feraset: Zihin uyanıklığı, idrak, yüksek sezgi, anlayış, hakta isabet etme, hayrı şerden ayırabilme ve yaşanılan olayların sonucunu kestirebilmektir. Bu bakımdan devlet yönetiminde feraset sahibi olmak, önemli bir şeydir. Beşincisi dirayetiniz olacak. Dirayet: En geniş anlamıyla doğru olduğunu bildiği ve hayırlı olduğuna inandığı şeyi sonuna kadar savunabilme kabiliyetidir. Dirayeti olmayanın idaresinden hayır gelmez. Altıncısı şuurunuz olacak. Yani şuurlu bir insan olacaksınız. Şuur: İnsan olarak yaratılış hikmetine uygun olarak vaziyet almak ve mükellef olunan görevleri emredildiği şekliyle, örneğine uygun olarak yerine getirmektir. Şuur bir yerde biz neyiz, kimiz, ne yapıyoruz, niçin yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Sorularına verilecek doğru cevaptır. Yedincisi vizyonunuz olacak; Türkiye’yi nereye götüreceğinizi bileceksiniz. Siz Türkiye’yi AB’nin kapısına bağlanmış bir kapı kulu mu yapacaksınız, yoksa İslam Birliğine liderlik yapacak Yeniden Büyük Türkiye’yi mi kuracaksınız? İşte bu vizyon isteyen bir konundur. Kıblesi batıcılık olan kadrolarda bu yedi özelliği, aynı anda bulmak mümkün değildir. Bu yedi özellik ancak Milli Görüş sahibi olanlarda birlikte bulunabilir. Çünkü Milli Görüş sahibi olmayanlarda, hidayet karaması olur, hakkı batıldan ayıramazlar, böylelikle hakka değil, şerre hizmet ederler. Bunun için AKP’yi, CHP’yi, MHP’yi, BDP’yi seçenler, bunlardan birisiyle hareket edenler, gerçekte yaptıkları seçimi, hak nazarında kaybedenlerdir. Çünkü Avrupa Treniyle Mekke’ye gidilmez. Seçim ancak SAADETLE kazanılır. Rabbimiz buyuruyor: “…Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlara bir çıkış yolu gösterir. Ve onları hiç ummadıkları yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter (onların işlerini kolaylaştırır). Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak: 2-3) Muradın en doğrusunu Allah bilir vesselam.2604 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

AB projeleri: Eğitimi ve Gençliği İslamsızlaştırma Tuzağı - 22/01/2014
AB projeleri: Eğitimi ve Gençliği İslamsızlaştırma Tuzağı
Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim - 4 - 25/12/2013
Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim - 4
Kur’an ile siyaset, besmele ile eğitim – 5 - 25/12/2013
Kur’an ile siyaset, besmele ile eğitim – 5
Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim -3 - 11/12/2013
Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim -3
Kuransız Siyaset, Besmelesiz Eğitim-2 - 04/12/2013
Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim - 2
Kuransız Siyaset, Besmelesiz Eğitim-1 - 04/12/2013
Siyaset ve eğitim, insan ve toplumları yönetmek ve talim ve terbiyeleriyle ilgilenmek işi, bir Müslüman’ın göz ardı edemeyeceği iki önemli konudur.
Siyaseti cihad olan Müslüman olmak - 24/11/2013
Siyaseti cihad olan Müslüman olmak
İslam düşmanları karşısında Müslümanca duruş - 22/05/2013
Yaratan, yaşatan, yöneten, iki cihan saadetinin tek çaresi İslam’ı bir hayat nizam olarak gönderen âlemlerin Rabbi Allah (c.c)’a hamd, Peygamberimiz, muallimimiz, liderimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âline ve ashabına salât ve selam ederiz.
KUR'AN-I KERİM, PEYGAMBERİMİZ VE ŞUURLU ÖĞRETMEN - 29/01/2013
Bismillahirrahmanirrahim. İnsanı eşrefi mahlûkat olarak yaratan, yaşatan, bilmediklerimizi öğreten, kurtuluşumuzun tek çaresi İslam’ı gönderen, mülkün sahibi, yöneten, mühlet veren, hesap gününün hâkimi, Rabbimiz Allah(c.c)’a hamd ederiz, şükrederiz.