• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kayseriogder
Üyelik Girişi
ŞUUR DERSLERİ
BASIN AÇIKLAMALARI
ÖĞ-DER EĞİTİM RAPORLARI
EYYÜHE'L-VELED EY OĞUL
BİR AYET BİR HADİS

“Allah›ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah›ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O›nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.” (3 Ali İmran103).


 Âlimler üç türlüdür;
1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,
2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,
3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan.(Deylemi)

Site Haritası
NAMAZ VAKTİ

Hava Durumu

Anasayfa


Muallimim” diyen olmak gerektir imanlı;
Edebli, sonra liyâkatli, sonra vicdanlı,
Bu dördü olmadan olmaz: Vazife, çünkü, büyük

                                                   Mehmet Akif Ersoy

“Şüphesiz ki;kulak,göz ve kalp bunların hepsi yaptığından sorumludur.” İsra 36
Merhum Akif’e göre, eğitime ailede başlamalı, öncelikli olarak millî terbiye verilmeli, sonra yaşanılan asrın müsbet ilimlerini ve fenlerini öğretmeliyiz.
Cenâb-ı Hâk Yûnus Sûresi’nin 54. ayet-i kerimesinde, “Kendine veya başkasına zulmeden her bir kimse, eğer yeryüzünde bulunan bütün eşyaya mâlik olsa idi, azabdan kurtulmak için onu behemahal fedâ ederdi. Onlar azâbı görünce pişmanlıklarını gizlerler. Fakat aralarında kendilerine haksızlık yapılmaksızın adaletle hükmolunmuştur bile.”
Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş. Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.
Mus'ab bin Umeyr, Medîne'de Es'ad bin Zürâre'nin evinde Kur'ân-ı kerîm öğretiyor ve İslâmiyet'i anlatıyordu. Onun bu hizmetiyle Medîne'de çok kimse Müslüman oldu.
İbadet eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanmalıdır. Bu eğitim küçük yaşlarda alındığında, kişide gerek ibadetin gerekse ibadetle gelişecek müspet alışkanlıkların daha sağlıklı ve köklü olarak yerleşmesi mümkün olur. Zira çocuğun körpe zihnine yapılan bir telkin mermer üzerine yazılan yazı gibidir.
ANNE’ KONULU KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI
BİLGİSAYAR KODLAMA VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
ÖĞ-DER 5. Eğitim Kampı 20-21-22 Ocak'ta Kızılcahamam'da Gerçekleştirilecek
Eskiden eğitim yerine terbiye kavramı kullanılırdı. Çünkü terbiye kelimesinde rabbanilik vardır. Bilhassa ülkemizde terbiye yerine eğitim kavramını icat edenlerin bunu, bu rabbani vasfı yok ederek icat ettiklerini görüyoruz.
Eğitim kişiye istendik davranışlar kazandırma çalışmasıdır denmektedir. Bir başka şekilde ise kişiye yol, yordam öğretmek, şekil vermek denmektedir.
Aile; korunma, barınma, güçlenme, başarılı olma, sevinme, mutlu olma gibi insanlığın tüm ihtiyaçlarının ittifakla en kuvvetli ifade edildiği bir kurumdur. İnsan sosyal bir varlık olduğundan yalnız başına düğün yapamaz, matem tutamaz, başarının zirvesine çıkması için mutlu bir aile hayatına ihtiyacı vardır.
 2  ...