• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kayseriogder
Üyelik Girişi
ŞUUR DERSLERİ
BASIN AÇIKLAMALARI
ÖĞ-DER EĞİTİM RAPORLARI
EYYÜHE'L-VELED EY OĞUL
BİR AYET BİR HADİS

“Allah›ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah›ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O›nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.” (3 Ali İmran103).


 Âlimler üç türlüdür;
1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,
2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,
3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan.(Deylemi)

Site Haritası
NAMAZ VAKTİ

Hava Durumu

Hakkımızda

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, hesap gününün sahibi, yaratan, yaşatan, yöneten, dünya ve ahiret saadetinin tek çaresi İslam'ı gönderen, Allah(c.c)'a hamd, son peygamber, âlemlere rahmet, yaşayan Kur'an Peygamber Efendimize (s.a.v) salât ve selam olsun.

İnsan sosyal bir varlıktır. Hayatı diğer insanlarla birlikte yaşamak zorundadır. Çünkü tek başına üstesinden gelemeyeceği meseleler vardır. Bu meseleleri aşmak için mutlaka aileden devlete kadar çeşitli kuruluşların mensubu olması zorunluluğu vardır. Biz Rabbimize dua ederiz, deriz ki "Yarabbi bizi salihler zümresine dâhil eyle" Rabbimiz bize "sadıklarla beraber olunuz" buyurarak inananların bir ve beraber olmasını emrediyor. "Hepiniz topluca Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın, parçalanmayın." (Ali İmran: 103)  ayeti kerimesi bizim ittifak içinde bir ve beraber olmamızı emrediyor.

Bu gerçekten hareketle yola çıkan eğitimciler önce 1975 yılında Mefkûreci Öğretmenler Derneği'ni, sonra 1989 yılında Öğretmenler Vakfı'nı, 2005 yılında Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER)'ni kurmuşlardır.

ÖĞ-DER kin ve düşmanlığı öne çıkararak ifsat için çalışan kuruluşların aksine, Hakkı üstün tutan, nefis terbiyesini esas alan, maneviyatçı görüşü benimseyen önemli bir Milli Görüş kuruluşudur.

Dernek ve mensuplarının ana maksadı Müslüman milletimizin eğitmek istediği yavruların Salih nesiller olarak yetişmesi, milletimizin ve tüm insanlığın saadeti için üzerine düşen görevi yerine getirmektir.

İyi insan olmak, herkesin iyiliğini ve saadetini istemekle mümkündür. İnsanın iyi insan olmasını sağlayacak en önemli süreç, eğitim sürecidir. ÖĞ-DER eğitim siyasetimizin "doğrunun, iyi ve güzelin, faydalının ve adaletin öğretilmesi, Allah´tan korkan, Allah rızası için iş yapan nesiller yetiştirilmesini" sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasını talep etmektedir.

ÖĞ-DER ve eğitim

Talim ve Terbiye: İnsanın, yaratıldığı fıtratın muhafazası için doğumundan ölümüne kadar, İslam'ın temel esasları doğrultusunda itikatta, ilimde, akılda, din ve ahlakta, ibadet ve amelde, beden ve ruh sağlığında, sosyal hayatta, iktisatta, ekonomide, siyasette, hukukta; hidayet, feraset, dirayet sahibi salih kimseler olarak yetiştirilmesi ve dünya ve ahiret saadeti için hazırlanması ilmi ve işidir.

ÖĞ-DER Eğitimi: Her sınıf ve seviyedeki insanların düşünce ve davranışlarında, yanlışı değil doğruyu, zararlıyı değil faydalıyı, zulmü değil adaleti, çirkini değil güzeli, kötüyü değil iyiyi seçip uygun vasıtalarla ameli meleke kazandırmaya yönelik planlı programlı çalışma süreci olarak görür.

ÖĞ-DER bu maksatla:

1- Eğitim ve öğretimin her kademesinde hizmet veren, vermiş olan veya hizmet verme niteliğine sahip olan eğitimcilerin, öğretmenlerin, üniversite hocalarının, birlik ve beraberliğini sağlamak,

2- Gençlerimizin bütün insanlığın saadeti için çalışan, salih, şuurlu Müslüman nesiller olarak yetiştirilmesi için çalışmak,

3- Ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına ve eğitimine destek olmak, 

4- Milli ve manevi değerlerimizin korunması için faaliyette bulunmak,

5- Tecrübeleri paylaşmak,

6- Varlıklı hayırseverlerimizin mali imkânları ile eğitimcilerimizin tecrübelerini bir araya getirerek hayra vesile olmak,

7- Benzer hassasiyetlere sahip diğer MİLKO'larla birlikte hareket etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için yoğun bir gayretin içersindedir.

ÖĞ-DER Nedir?

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği, sevgi ve kardeşlikten yola çıkan öğretmenlerin ve eğitimcilerin çatısı altında bir araya geldiği bir EYLEM ve ISLAH kuruluşudur.

"Ben muallim olarak gönderildim" diyen peygamberimizin günümüzdeki kurumsal varisidir. Hicret öncesi peygamberimizin Medine'ye öğretmen olarak gönderdiği Mus'ab b. Umeyr'dir.

ÖĞ-DER Asrısaadette peygamberimizin talep üzerine görevlendirdiği Maune Kuyusu yanında hunharca şehit edilen İslam'ın ilk öğretmen gurubu 70 sahabenin cihadı, şecaati ve heyecanıdır. İstanbul'u fetheden Fatih'i yetiştiren Akşemseddin'dir.

ÖĞ-DER "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve onu başkalarına öğretenlerinizdir " inancı ve şuurudur. İnsanların hayırlısı insanlar için faydalı olandır inancı gereği bütün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve bütün insanlığın saadeti için kurulmuş bir BÜNYANÜNMERSUS'tur. Hakkın hâkim olduğu "Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya"dır.

ÖĞ-DER ırkçı emperyalizm ve işbirlikçileri tarafından yürütülen ifsat ve zulme engel hidayettir, ferasettir, dirayettir. "Bismillahirrahmanirrahim" medeniyetinin mektebidir. "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O İnsanı aşılanmış bir yumurtadan yaratı. Oku, İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir." (Alâk: 1-5) "Bismillahirrahmânirrahim ile başlamayan her iş bereketsizdir, devam etmez ve köksüzdür" (Müsned 2/259) inancının muallimidir.

Türkiye bin yıllık tarihi boyunca dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olmuştur. Böyle bir maziye sahip olan ülkemiz, gelişmiş ülkeler arasındaki yerini yeniden kazanmak zorundadır. Gelişmenin amacı da aracı da insandır.

Barış, hürriyet, adalet, refah ve itibar insan ve toplum içindir. İnsan ve toplumun layık olduğu maddi ve manevi refaha ulaşmasını sağlayacak yepyeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. Bu yeni anlayışın yerleşmesinde eğitim, öğretim ve terbiyenin önemi büyüktür.

ÖĞ-DER insanı maddi ve manevi bakımdan kalkındıracak Milli Görüş anlayışının ihyasına katkıda bulunmayı kendisi için en büyük şeref saymaktadır. Çünkü insanlar Milli Görüş olmadan saadet bulamazlar.

ÖĞ-DER'in Çağrısı

Ülkenin en etkin gurubu eğitimcilerdir ve sorumlulukları da ağırdır. Bunun için eğitimciler:

a- İşbirlikçi eğilimleri artıran bir sürece karşı uyanık olmalıdır. Gayesi ıslah olan İslam'ın, yolu ifsat olan batı ve değerleri ile uzlaşması imkânsızdır.

b- Tek hak din ve hayat nizamı İslâm'dır gerçeğini haykırmalıdır. Bu süreçte kasıtlı olarak ve sık sık gündeme getirilen "dinin hayattaki yeri" tartışmalarında "Din" kavramının hayatın her alanını kuşatıcı kapsamının daraltılmasına asla duyarsız kalınmamalıdır.

c- Psikolojik, fikri ve fiili saldırılar karşısında İbrahim'i ve Muhammed'i bir duruş sergilenmelidir.

d- Şuurlu, kaliteli, direnişçi Müslüman nesiller yetiştirilmelidir. Eğitim modeli batıya değil, hakka dayanmalıdır. Kaliteli, direnişçi cihat şuuruna sahip Müslüman nesilleri yetiştirmek "Önce Ahlak Ve Maneviyat"ı önemseyen eğitim sistemi ile olur. "Ben muallim olarak gönderildim" diyen bir peygamberin varisliği şerefine nail olan her öğretmenin "Yaratan rabbinin adıyla oku" gerçeğinin muallimi olması Müslümanlık inanışının gereğidir.

ÖĞ-DER bütün eğitimcileri OĞ-DER de toplanmaya ve ülkeyi geleceğe birlikte hazırlamaya davet etmektedir.

Birlikte yapılacak üç şey şudur:

1-  FİKİR ÜRETMEK,

2-  ETKİLİ GÜÇ OLMAK,

3-  DAVAYA HİZMET ETMEK.

İsmail Hakkı AKKİRAZ