• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kayseriogder
Üyelik Girişi
ŞUUR DERSLERİ
BASIN AÇIKLAMALARI
ÖĞ-DER EĞİTİM RAPORLARI
EYYÜHE'L-VELED EY OĞUL
BİR AYET BİR HADİS

“Allah›ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah›ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O›nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.” (3 Ali İmran103).


 Âlimler üç türlüdür;
1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,
2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,
3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan.(Deylemi)

Site Haritası
NAMAZ VAKTİ

Hava Durumu

NASIL BAĞIŞ YAPARIM

ÖĞ-DER

ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

         

         Hayırda Ortaklığı Önemseyen Kardeşim;

         Allah´ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.

         ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği  MİLLİ GÖRÜŞÇÜ bir kuruluştur.

         Temel gayemiz ıslahtır. Ülkemizin aslına dönmesini temin etmek maksadıyla hareketin diğer kuruluşlarıyla birlikte bize düşen görevleri yapmanın çabası içerisindeyiz.

         ÖĞ-DER, sevgi ve kardeşlikten yola çıkan eğitimcilerin, çatısı altında bir araya geldiği birEYLEM ve ISLAH kuruluşudur.

         Niyetimiz başta bize emanet edilen yavrularımız olmak üzere bu ülkede yaşayan bütün insanlarımızın ve tüm insanlığın saadetidir. Bu nedenle biz, insan eğitimini önemsiyor, Önce Ahlâk ve Maneviyat prensibi doğrultusunda  hayırlı nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz.

         Amacımız: Talim ve Terbiye toplumlar için çok önemlidir. "Bana bir harf öğretenin kölesi olurum" inancı, hakkı üstün tutan bu milletin en önemli medeniyet değerlerindendir. Bu görev“Önce Ahlâk ve Maneviyat” anlayışıyla yapıldığı zaman anlamlı olacaktır.

         Talim ve Terbiyenin gayesi; iyi ve faydalı insan yetiştirmektir. İyi ve faydalı insan olmak, herkesin iyiliğini ve saadetini istemekle mümkündür. Barış, hürriyet, adalet, refah, itibar ve izzet, insan ve toplum içindir. İnsan ve toplumun layık olduğu maddi ve manevi refaha ulaşmasını sağlayacak yepyeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. Bu yeni anlayış Milli Şuur´dur. Bu yeni anlayışın yerleşmesinde en büyük sorumluluk ise eğitimcilerindir.

        ÖĞ-DER, insanı maddi ve manevi bakımdan kalkındıracak bu yeni anlayışın ihyasına katkıda bulunmayı, kendisi için en büyük vazife saymaktadır. Bu hususlara kendiliğinden ulaşılamayacağı bir gerçektir. Bunun için dernek: Eğitim ve öğretimin her kademesinde hizmet veren, vermiş olan veya hizmet verme niteliğine sahip olan eğitimcilerin, öğretmenlerin, üniversite hocalarının, birlik ve beraberliğini sağlamak, belirtilen amacın gerçekleşmesi için telkin, tanıtma, eğitim, teşkilatlanma ve müesseseleşme çalışmalarını yürütmek, ülkenin en dinamik zenginliği olan gençliğin, şuurlu nesiller olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak, ülkenin maddi ve manevi kalkınmasına ve eğitimine destek olmak, milli ve manevi değerlerin korunması için faaliyette bulunmak, tecrübeleri paylaşmak, varlıklı hayırseverlerin mali imkânları ile eğitimcilerin tecrübelerini bir araya getirerek hayra vesile olmak, benzer hassasiyetlere sahip diğer dernek ve vakıflarla birlikte hareket etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için çalışır. 

         

          Yaptığımız Çalışmalar:

1- Milli Şuur Dergisi: Üç aylık süreli yayındır. İmkan sahiplerinin katkılarıyla 10 bin adet basılıp ücretsiz dağıtılmaktadır.

  

2- Kitap Çalışmaları: “Peygamberimizin Eğitim Metodu” adlı bir kitap hazırlanmış şuanda dördüncü baskısı yapılmış muhatap kitleye dağıtımı yapılmaktadır. Buna ilaveten “Gençlik İlmihali” kitabı baskıya hazır haldedir.

  

3- Ulusal ve Uluslar arası konferanslar düzenlemekte eğitimin çeşitli konuları bu konferanslarda dile getirilmektedir.

  

4- Asr-ı Saadet Dersleri adı altında yaygın eğitim kapsamında ev dersleri düzenlemekte; halkımızın ilmihal bilgilerini doğru bir şekilde öğrenmesine katkıda bulunulmaktadır.

  

5- Muhtaç öğrencilere Öğretmenler Vakfı üzerinden burslar verilmektedir. Bu ülkenin Milli Görüşe, Milli Görüşün de Şuurlu Öğretmenlere ve gençliğe ihtiyacı vardır.

          Bu çalışmalar maddi ve manevi desteklerinizle daha güçlü olarak yapılacaktır. Bunun için infaklarınızla çalışmalarımızın ortağı olmanızı istiyoruz. Bu maksatla desteklerinizi bekliyoruz. İmkânlarınız ölçüsünde 1 LİRA İLE DAHİ OLSA katkıda bulunacağınıza olan inancımız tamdır. Selam ve sevgilerimizle…

 

 

BAĞİŞLARINIZ İÇİN

Dernek Hesap Numaraları:

HESAP NUMARALARI

  • KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ
  • HESAP NO  IBAN: TR 94 0020 5000 0007 9322 5000 01

     kayseriogder@hotmail.com                   ogder38@hotmail.com

  

Kuveyt Türk Katilim Bankasi Ankara Balgat Şubesi: 

Hesap No: 548417-1 

IBAN: TR 91 0020 5000 0005 4841 7000 01

  

Türkiye Finans Katılım Bankası Ankara Balgat Şubesi: 

Hesap No: 280400-1 

IBAN: TR 66 0020 6000 8200 2804 0000 01

  

Posta Çeki

No: 05530204

  

BURS KATKINIZ İÇİN

 

Öğretmenler Vakfı

Vakıf Bank Ankara Balgat Şubesi:

Hesap No: 001 5800 7284 428 744   

IBAN: TR100001500158007284428744

 

 

   

VERMEDEN OLMAZ

ÇÜNKÜ

   

ALLAH YOLUNDA İNFAKTA BULUNMAK FARZDIR

 

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemleri yaratan, yaşatan, yöneten, terbiye eden Rabbimize hamd, her şeyi tanzim edici, âlemlere rahmet Peygamberimize salât ve selam olsun.
Müslüman olmak demek Allah ve Resulünün bütün emirlerine teslim olup bu emirlerin gerektirdiği görevleri belirlenen kaideler doğrultusunda yerine getirmektir.

Allah İslam dinini bir hayat nizamı olarak göndermiştir. İslam bütün zamanların dinidir.

O asrısaadette ne ise günümüzde de odur.

Biz İslam´ın hem şekline hem de ruhuna uymakla mükellefiz.

Karşılaşılan olaylar dünya imtihanının bir yansımasıdır.

Allah kullarını İslam ile imtihan ediyor. Kullar arasında bu imtihanı kazanmak için çalışanlar olduğu gibi kaybetmek için yorulanlar vardır.

Kazananlar İslam nimetinin kıymetini bilip bu nimete şükredenler, kaybedenler ise bu nimetin kıymetini bilmeyip başka yollara saparak nankörlük edenlerdir. "İnsanı biz, karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bunun için onu işiten ve gören biri yaptık. Biz ona yolu (İslam´ı) gösterdik. İster şükretsin, ister küfretsin. Şüphesiz biz kâfirler için zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan ateşi hazırladık. Şüphesiz ki iyiler, karışımı “kafur” olan bir kadehten içerler.” (İnsan: 2–5)

 

Müminin CİHAD ve İNFAK imtihanı.    

CİHAD farzı can ve mal fedakârlığında bulunmadan eda edilemez. “(Ey müminler!) Hafif ve ağır olarak harbe katılın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” (Tevbe: 41) 

Allah Müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında Allah yolunda savaşmaları koşuluyla satın almıştır.  Allah, cennet karşılığında müminlerden, mallarını ve canlarını satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda harp ederler, öldürürler, ölürler. Tevrat, İncil ve Kur´an´da hak olarak yaptığı bir (cennet) vaadidir. Allah´tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O´nunla yaptığınız bu alış verişinizden dolayı sevinin. İşte (gerçekten) büyük başarı budur.” (Tevbe: 111)

Mümin bir toplumun hakkın hâkim olması için yapılan ıslah çalışmalarına insan ve imkân desteği vermesi İslam´ın bir emridir.

Allah´a verdiği sözünü yerine getirmeyen bir toplum hangi haliyle Allah´ın huzuruna çıkmaya yüz bulacaktır.

Mümin sözünde sadık olan kimsedir.

 

İNFAK: Allah´ın insanlara bir rızık olarak verdiği maddi ve manevi nimetlerin Allah yolunda harcanmasıdır.

İnfakın yapıldığı cihet, zaman ve şartları itibari ile kendi içinde bir hiyerarşisi vardır.

İnfakın farz ve mendup olanları vardır. Farz olan İnfak üçtür.

1- Zekât,

2- İnsanın kendisi, ailesi, çoluk çocuğu için yaptığı infak,

3- Cihat harcamaları için yapılan infak.

Bütün çeşitleriyle sadakalar ise infakın mendup kısmını oluşturur.

İnfakın mekruh ve haram olanı ise olmaz. Çünkü bu terim bütün anlamı itibariyle olumludur. Mekruh ya da haram olan harcamalara infak değil; israf veya savurganlık denir.

Malı ve zamanı gayesi dışında kullanmak israftır.

Tüm çeşitleri itibariyle İnfak, Kur´an´da iki yüze yakın ayet ile emredilmiştir.

Müminlerin en bariz özelliklerinden birisi hiç şüphesiz Allah yolunda infak etmeleri özelliğidir. “Onlar, gayba (Rabbin bildirdiği şekilde) iman ederler.  Namazı dosdoğru kılarlar ve onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” (Bakara: 3)

Müminler sadece varlık zamanlarında değil; darlık zamanlarında da infak edenlerdir. “Onlar (Allah´tan hakkıyla korkanlar), bollukta ve darlıkta Allah için infak edenler, öfkelerini yutanlar, insanları affedenlerdir. Allah iyilik yapanları sever.” (Ali İmran: 134)

Mümin, yalnız Allah için infak edendir. “…Siz yalnızca Allah rızasını gözetmenin dışında infak etmezsiniz. İyilik cinsinden ne infak ederseniz o size aynen ödenir. Size hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz.” (Bakara: 272)

Mümin, malının ihtiyaç fazlasını infak edendir. “…Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.” (Bakara: 219)

İnfakta bulunmak inancın gereğidir. “Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Kâfirlere gelince, onlar zalimlerdir.” (Bakara: 254)

Mümin, malının en iyisini infak etmekle emrolunmuştur.  “Ey iman edenler, kazandıklarınızın en güzellerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden (Allah için) infak edin. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız pis şeyleri vermeye kalkışmayın. İyi biliniz ki, Allah ganidir, sadakalarınıza muhtaç değildir ve övülmeye layık olandır.” (Bakara: 267)

Mümin, arzuladığı saadet dünyasına ancak Allah yolunda yapacağı infakla ulaşabilir. Bir toplum Allah yolunda infak etmeden, imkânlarını davasının emrine vermeden iki cihan saadetine ulaşamaz. “Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) infak etmedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz. (Allah için) her neyi infak ederseniz Allah onu bilir.” (Ali İmran: 92)

Mümin infak konusunda Allah´a iftirada bulunanlara inat infak görevini aksatmayan kimsedir. “Yahudiler, "Allah´ın eli bağlıdır, cimridir" dediler. Onların elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanete uğradılar.  Hayır, O´nun iki eli açıktır, cömerttir. Dilediği gibi infak eder…” (Maide: 64)

Mümin, Allah´ın hiçbir emrini dünyalık hiçbir şeye değişmeden işittik itaat ediyoruz şuuruyla eda eder.“Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için besili atlar hazırlayın ki, onlarla hem Allah´ın düşmanlarını, hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah´ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.” (Enfal: 60)

Mümin, Allah yolunda infakta bulunmayı bedevi meşrepliler gibi angarya saymaz. “Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiği şeyi angarya sayar ve sizin üzerinize belalar gelmesini bekler. O çirkin belalar kendi başlarına olsun! Allah her şeyi işitendir, bilendir.” (Tevbe: 98)

Mümin, Allah´ın infak emrini yerine getirmeyerek kendisini tehlikeye atmaz. “Allah yolunda infak edin. (harcayın) Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve iyilik edin. Çünkü Allah iyilik edenleri sever.”(Bakara:195)

Türkiye´de 1969 yılında merhum Erbakan hocamızın önderliğinde başlatılan Milli Görüş hareketi, bu milleti aslına döndürme mücadelesi veren bir ıslah hareketidir. Bu hareketin temel hedefi; “Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya”yı kurarak, bütün insanlığın saadetini temin etmektir. Bu gayeye ulaşmak için camianın her ferdinin her zamankinden daha fazla maddi ve manevi fedakârlıkta bulunması, inancın gereğidir. Şu emre kulak tıkayanlardan değil; tabi olanlardan olmalıyız. “İşte sizler, Allah yolunda infak etmeye çağrılanlarsınız. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Kim cimrilik yaparsa kendine cimrilik yapmış olur. Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer siz infak etmekten yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir toplum getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar.”(Muhammed: 38)

Zira inanalar infakta cimrilik yapmanın belasını bilecek kadar şuur sahibidirler. “ (İnfakta) cimrilik yapanlar, Allah´ın, fazlı- kereminden verdiğini kendileri için hayır sanmasınlar. Tersine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü o cimrilik yaptıkları şeyle zincire vurulacaklardır.  Göklerin ve yerin mirası Allah´ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (Ali İmran: 180)

 O halde ne yapacaksak ölüm gelmeden önce yapmalıyız. “Herhangi birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktir de sadaka vereyim ve salihlerden olayım!" demeden önce, bizim size verdiğimiz rızıktan infak ediniz.” (Münafikun: 10)

Allah bizi infak konusunda nefsimizin cimriliğinden korusun. “Gücünüzün yettiği kadar Allah´tan sakının, dinleyin ve itaat edin, kendiniz için hayır olarak infakta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuşsa işte onlardır kurtuluşa erenler.” (Teğabün: 16)

Allah ne söylemişse doğrudur.

 

HESAP NUMARALARI

  • KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ
  • HESAP NO  IBAN: TR 94 0020 5000 0007 9322 5000 01

      kayseriogder@hotmail.com              ogder38@hotmail.com